Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

prawa seksualne

Deklaracja Praw Seksualnych według WHO
19 kwietnia 2012

Poniżej przedstawiono prawa seksualne przysługujące człowiekowi wg Światowej Organizacji Zdrowia. Prawo do wolności seksualnej. Prawo do seksualnej niezależności, integralności i bezpieczeństwa ciała seksualnego. Prawo do prywatności seksualnej. Prawo do seksualnej... »