Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Raport „Dyskryminujący/dyskryminowani. LGBT w Małopolsce”

Krakowska Fundacja Równość.org.pl w ramach projektu „Dyskryminujący/dyskryminowani. LGBT w Małopolsce” przygotowała raport na temat przesłanek wpływających na postawy dyskryminujące, oparty na badaniu ankietowym przeprowadzonym w Tarnowie, Nowym Sączu, Oświęcimiu i Wadowicach. Współautorem badania i raportu jest specjalista Centrum Dobrej Terapii – mgr Cezary Barański.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy w zakresie reagowania na przejawy dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową oraz wypracowanie standardów przeciwdziałania dyskryminacji LGBT właśnie na poziomie lokalnym.

Wyniki badania wskazują m.in., że 70% osób z regionu województwa Małopolskiego doświadczyło dyskryminacji w minionym roku lub 1-3 lata temu. Wśród najczęściej pojawiających się form dyskryminacji, z którymi zetknęli się badani były przede wszystkim żarty, dowcipy, poniżające gesty, także o charakterze seksualnym, obraźliwe napisy w przestrzeni publicznej oraz mobbing w szkole. Najczęściej badanych dyskryminowali znajomi – 70%. Około 50% osób przyznało, że byli dyskryminowani przez nieznajomych. Ponad połowa badanych doświadczyła dyskryminacji w szkole (54%), co trzeci badany wskazywał na rodziców, zgromadzenia wyznaniowe, grupy koleżeńskie i towarzyskie.

Autorzy raportu próbują również odpowiedzieć na wiele pytań. Czy możliwe jest budowanie sojuszy w celu zainteresowania lokalnej społeczności sytuacją ludzi LGBT w Małopolsce? Czy instytucje publiczne mają wiedzę i świadomość dotyczącą przesłanek wpływających na dyskryminację ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową? Czy lokalne media potrafią mówić i pisać o sprawach związanych z LGBT? Pełna treść raportu: Raport Dyskryminujący/Dyskryminowani. LGBT w Małopolsce.

Przeczytaj również:
Deklaracja Praw Seksualnych według WHO
25 lutego 2021

Poniżej przedstawiono prawa seksualne przysługujące człowiekowi wg Światowej Organizacji Zdrowia. Prawo do wolności seksualnej. Prawo do seksualnej... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica