Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Nasz specjalista kierownikiem Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM

Z satysfakcją informujemy, że jeden z naszych specjalistów, dr n. med. Bartosz Grabski  objął funkcję kierownika Pracowni Seksuologii Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego UJ CM.

Do zadań Pracowni należy w szczególności:

1) organizacja prowadzonych przez Katedrę Psychiatrii zajęć dydaktycznych z zakresu seksuologii dla lekarzy i psychologów (biorących udział w szkoleniach specjalizacyjnych) oraz dla studentów kierunku lekarskiego,

2) działalność popularno-naukowa obejmująca seksuologię (a w szczególności promująca ideę zdrowia seksualnego i praw seksualnych wyrażonych w odpowiednich dokumentach WHO i Światowego Towarzystwa Zdrowia Seksualnego; wiedzę o dysfunkcjach i innych zaburzeniach seksualnych, ich zapobieganiu i leczeniu; wiedzę o osobach różnorodnych płciowo i seksualnie oraz ich problemach psychospołecznych i zdrowotnych; postawę tolerancji i życzliwości wobec tych osób oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu i dyskryminacji oraz wiedzę o związkach i relacjach seksualnych ludzi).

Gratulujemy!

dr n. med. Bartosz Grabski

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, jako jeden z kilku lekarzy w Polsce posiada europejski tytuł specjalisty medycyny seksualnej – FECSM (Fellow… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa