Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja Kontrowersje w Psychiatrii 2014

W dniach 25-26.04.2014 odbyła się w Krakowie VI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Kontrowersje w psychiatrii 2014” – obecnie jedno z głównych edukacyjnych wydarzeń przeznaczonych dla lekarzy psychiatrów w Polsce.

Konferencję organizował zespół Medycyny Praktycznej Psychiatrii (kierownik i redaktor naczelny – lek. Paweł Brudkiewicz). Program konferencji obejmował kluczowe problemy w codziennej praktyce psychiatrycznej, takie jak różne aspekty uzależnienia od alkoholu, farmakoterapia schizofrenii i depresji, bezpieczeństwo stosowania leków psychotropowych, zaburzenia psychiczne w chorobach neurologicznych, zaburzenia odżywiania się i inne.

Podobnie jak w zeszłych latach wśród prelegentów znaleźli się pracownicy Centrum Dobrej Terapii. Mgr Jolanta Ryniak omawiała kwestie związane z problemem uzależnienia od alkoholu wśród kobiet. Dr hab. n. med. Marcin Siwek przedstawił najnowsze dane naukowe dotyczące rozpoznawania i leczenia depresji atypowej. Dr n. med. Grzegorz Mączka poprowadził specjalistyczny warsztat: „Panie doktorze, tak się martwię… – terapia poznawczo behawioralna w zespole lęku uogólnionego”. Dr n. med. Bartosz Grabski był z kolei autorem warsztatu: „Praktyczne aspekty pracy klinicznej (budowanie relacji terapeutycznej, wywiad) z pacjentami o ‚nienormatywnych’ tożsamościach płciowych i seksualnych”. W Konferencji uczestniczyło około 400 psychiatrów z całej Polski.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa