Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Głód alkoholu – diagnoza i terapia

W dniach 17-19 listopada 2015 roku, w Mąchocicach Kapitulnych k/Kielc, odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Głód i nienasycenie w psychoterapii uzależnień”, zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach, Zakład Psychologii Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W części naukowej omówiono najnowsze badania dotyczące szeroko rozumianej problematyki uzależnień oraz form pomocy osobom uzależnionym. W części szkoleniowej, w oparciu o badania naukowe oraz praktykę kliniczną, skoncentrowano się nad jednym z głównych objawów uzależnienia od alkoholu jakim jest głód alkoholu (przymus picia lub pragnienie picia).

Zastanawiano się nad aspektami diagnostycznymi, wyznaczaniem celów terapii oraz nad indywidualizacją strategii terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi. Powyższą problematykę omawiano z perspektywy poznawczej, psychodynamicznej, humanistycznej oraz wielowymiarowych modeli pracy terapeutycznej. Specjalistka Centrum Jolanta Ryniak prezentowała zagadnienia związane ze zintegrowanym podejściem do pracy nad głodem alkoholu.

Przeczytaj również:
Głód alkoholowy
13 kwietnia 2017

Czym jest głód alkoholu? Głód alkoholowy jest jednym z objawów zespołu  uzależnienia od alkoholu i opisuje się go jako „silne pragnienie lub przymus... »

Przeczytaj poprzedni wpis:
Sporty ekstremalne a dwubiegunowość

Obserwacje kliniczne oraz wyniki badań naukowych wskazują, że w grupie osób chorujących na zaburzenia afektywne dwubiegunowe częściej (niż w populacji...

Zamknij