Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Terapia uzależnień – programy ograniczania picia jako postępowanie uzupełniające i alternatywne wobec programów abstynencyjnych

Gdy do gabinetu terapeuty uzależnień zgłasza się osoba nadmiernie pijąca alkohol, nie zawsze ma motywację i jest gotowa aby całkowicie zaprzestać picia alkoholu i/lub używania innych substancji psychoaktywnych. Fakt zgłoszenia się do specjalisty wskazuje jednak na jej gotowość na to, aby podjąć próbę ograniczenia spożycia alkoholu i zapanowania nad negatywnymi skutkami społecznymi oraz zdrowotnymi wynikającymi z rozwijającego się uzależnienia. Dobrą motywacją do tego, aby na trwałe zmienić schemat używania alkoholu i/lub innej substancji psychoaktywnej na bardziej bezpieczny jest chęć dążenia do poprawy jakości życia, lepszego wywiązywanie się z obowiązków wynikających z pełnienia różnych ról społecznych, poprawy samopoczucia oraz relacji z bliskimi. Zazwyczaj w swoim doświadczeniu osoby nadmiernie pijące alkohol mają już okresy, gdzie udawało im się ograniczyć picie, jednak brak wiedzy na temat mechanizmów chorobowych oraz trudności z samokontrolą powodowały, że te próby nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

W ramach oferowanych przez specjalistów programów ograniczania picia alkoholu pacjent ma możliwość poszerzenia wiedzy na temat zasad i działań pomocnych w skutecznym ograniczeniu picia alkoholu. Ma możliwość monitorowania jego używania pod okiem specjalisty. Nabywa kompetencji użytecznych we wdrożeniu bardziej efektywnych metod samokontroli, a co za tym idzie – może w lepszy sposób wpływać na swoje postępowanie i zachowanie. Niejednokrotnie włączane jest również leczenie farmakologiczne, które pomaga na poziomie neurobiologicznym w radzeniu sobie z chęcią napicia się większej ilości alkoholu (leki redukujące potrzebę picia i głód alkoholowy).

Zgłaszając się do specjalistycznego ośrodka klinicznego, każda osoba ma możliwość omówienia z terapeutą uzależnień lub psychiatrą swoich możliwości i trudności w realizacji celu jakim jest ograniczenie picia alkoholu. Zadaniem specjalisty jest zbadanie jaką formę leczenia może zaproponować, uwzględniając gotowość pacjenta do wprowadzenia zmian w swoim funkcjonowaniu oraz stadium rozwoju uzależnienia. Redukcja spożycia alkoholu zawsze korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne oraz somatyczne, niejednokrotnie poprawia też relacje w otoczeniu pacjenta.

Przeczytaj również:
Głód alkoholowy
7 maja 2022

Czym jest głód alkoholu? Głód alkoholowy jest jednym z objawów zespołu  uzależnienia od alkoholu i opisuje się go jako „silne pragnienie lub przymus... »

Profilaktyka uzależnienia od alkoholu
24 marca 2022

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuje na trzy ważne obszary oddziaływań profilaktycznych w ramach przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu (uniwersalne,... »

Samoocena Dorosłych Dzieci Alkoholików
22 marca 2022

Co to jest samoocena? Samoocena (określana również jako poczucie własnej wartości lub samowartościowanie) dotyczy podstawowych odczuć dotyczących różnych... »

Dlaczego nie wolno pić alkoholu w ciąży?
28 lutego 2022

Wiadomo, że używanie alkoholu w czasie ciąży może być szkodliwe dla dziecka. Jednak nie jest jednoznacznie określone i zbadane jaka ilość alkoholu wypijanego w... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica