Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenia pamięci u osób starszych – diagnoza neuropsychologiczna i terapia poznawcza

Najczęstszą przyczyną zaburzeń pamięci po sześćdziesiątym roku życia jest choroba Alzheimera. Choroba ta powoduje także pojawienie się innych objawów takich jak zaburzenia orientacji w czasie, trudności z rozpoznawaniem innych osób, zapominanie słów, trudności w wykonywaniu złożonych zadań. Ponadto w chorobie Alzheimera pojawiają się zmiany zachowania polegające na wycofaniu się z dotychczasowej aktywności, rezygnacja z hobby lub nadmierna drażliwość. Wszystkie te objawy powodują narastającą niesprawność w codziennym życiu, co wymaga pomocy ze strony bliskich osób. Choroba Alzheimera ma charakter postępujący, jednak na jej wczesnych etapach, przy zastosowaniu odpowiedniej farmakoterapii i terapii poznawczej możliwe jest spowalnianie jej przebiegu, z dłużej utrzymującą się poprawą funkcjonowania.

Diagnoza neuropsychologiczna

Prowadzona przez naszych specjalistów diagnoza neuropsychologiczna obejmuje ocenę pamięci i innych funkcji poznawczych. W czasie wizyty diagnostycznej stosowany jest szereg specjalistycznych narzędzi i testów psychologicznych. Ustalenie stopnia zaburzeń pamięci i głębokości otępienia pozwala na wdrożenie właściwego leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera.

Co to jest terapia poznawcza?

Terapia poznawcza polega na systematycznym wykonywaniu przez chorego zestawu zadań, w których angażowane są tzw. wyższe funkcje mózgu. Terapia odbywa się pod kierunkiem specjalisty neuropsychologa i dostosowana jest do indywidualnych deficytów chorego. Jej celem jest aktywacja tych obszarów mózgu, które nie uległy jeszcze nieodwracalnemu uszkodzeniu, aby w efekcie poprawić sprawność chorego w rzeczywistych sytuacjach życia codziennego.

Zasady terapii poznawczej u osób starszych

Nasze oddziaływania cechuje całościowe podejście do leczenia pacjentów z Chorobą Alzheimera, które obejmuje nie tylko farmakoterapię ale również neuropsychologiczną rehabilitację zaburzeń poznawczych.

Stymulacja pamięci, uwagi i innych funkcji intelektualnych opóźnia postęp otępienia, pozwala na dłuższe utrzymanie samodzielności życiowej pacjentów, pomaga zapobiec stanom depresji i wycofania społecznego.

W ramach rehabilitacji poznawczej nasi specjaliści  prowadzą dostosowaną do indywidualnych deficytów chorego terapię:

  • zaburzeń pamięci,
  • uwagi,
  • orientacji przestrzennej,
  • funkcji językowych,
  • funkcji wykonawczych.

Zajęcia prowadzone są w trybie indywidualnym, jak również w 4 osobowych grupach. Turnusy treningowe obejmują 10 sesji terapeutycznych, po których następuje ocena efektów terapii i decyzja co do jej kontynuacji. Równoległe po każdych zajęciach pacjent otrzymuje materiały terapeutyczne przeznaczone do ćwiczeń w domu.

 

Czy wszystkich chorych można w ten sposób leczyć?

Do leczenia kwalifikują się osoby cierpiące na chorobę Alzheimera na wczesnym etapie zaawansowania. Chorzy ze średnio i bardzo zaawansowanym otępieniem często nie są w stanie wykonywać zadań zalecanych przez terapeutę, co powoduje, że terapia jest nieskuteczna.

 

Czy można zażywać leki w czasie terapii poznawczej?

Leki, które stosowane są w chorobie Alzheimera mogą poprawiać lub pogarszać procesy poznawcze. Ważne jest, aby w czasie prowadzenia terapii poznawczej pacjent był w sposób optymalny leczony farmakologiczne.

 

Od czego zależy skuteczność leczenia?

Skuteczność terapii poznawczej uzależniona jest od czynników m. in. takich jak długotrwałość terapii czy systematyczność wykonywania zadań. Ważną role odgrywa tu także wsparcie i zaangażowanie ze strony rodziny osób pełniących rolę opiekunów chorego.

Opracowali: dr Anna Starowicz-Filip, lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz

Przeczytaj również:
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
Wczesne wykrywanie zaburzeń pamięci
2 grudnia 2021

Chorobę Alzheimera można podejrzewać u starszej osoby, która skarży się na problemy z pamięcią. Poza oceną objawów choroby nie istnieją żadne inne metody (np.... »

Dziedziczenie choroby Alzheimera
Dziedziczenie choroby Alzheimera
26 listopada 2021

Choroba Alzheimera jest w zdecydowanej większości chorobą sporadyczną, tzn. chorobą, której nie dziedziczy się wprost od spokrewnionej osoby chorej. Bardzo... »

Pamięć i zaburzenia pamięci
Pamięć i zaburzenia pamięci
10 listopada 2021

Pamięć jest czynnością mózgu pozwalającą na zapisywanie i przechowywanie informacji przez nas odbieranych, a następnie ich odtwarzanie. Wyróżnia się kilka... »

Przebieg choroby Alzheimera
Przebieg choroby Alzheimera
4 listopada 2021

Przebieg choroby Alzheimera można podzielić na trzy etapy, które następują kolejno po sobie. Nie ma możliwości przewidzenia szybkości postępu choroby u... »

Czy to już „Alzheimer”?
Czy to już „Alzheimer”?
1 listopada 2021

Choroba Alzheimera jest spowodowana zwyrodnieniem układu nerwowego. Proces chorobowy uszkadza głównie korę mózgową, prowadząc do powstania zaburzeń tzw. wyższych... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica