Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład specjalistki Centrum Dobrej Terapii na Uniwersytecie III Wieku Politechniki Krakowskiej

W dniu 8 maja w ramach Uniwersytetu III Wieku Politechniki Krakowskiej odbył się wykład lek. med. Małgorzaty Zajączkowskiej-Jasińskiej. Specjalistka przybliżała seniorom zagadnienie depresji – choroby, która coraz częściej dotyczy osób w wieku dojrzałym.

Specjalistka w swoim wystąpieniu zatytułowanym “Depresja u seniorów” skupiła się na odrębności obrazu klinicznego depresji u osób w podeszłym wieku. Zostały omówione także podstawowe informacje dotyczące zasad leczenia, w tym działania poszczególnych leków i ich objawów ubocznych. Lek. Zajączkowska-Jasińska podkreśliła znaczenie terapii dla procesu leczenia, a także konieczność współpracy pacjenta ze lekarzem psychiatrą i innymi specjalistami. W sesji pytań i odpowiedzi prelegentka i słuchacze wspólnie obalili kilka mitów dotyczących depresji oraz tego, w jaki sposób jest leczona.

Centrum Dobrej Terapii związane jest z Uniwersytetem III Wieku Politechniki Krakowskiej już od 5 lat. Wykład lek. med. Małgorzaty Zajączkowskiej-Jasińskiej był kolejnym wykładem naszych specjalistów w bieżącym semestrze.

lek. med. Małgorzata Zajączkowska-Jasińska

Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z psychiatrii, od 2003 roku zatrudniona w Szpitalu Specjalistycznym… »

Inne artykuły: