Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalne wydanie prestiżowego czasopisma międzynarodowego pod redakcją specjalistów Centrum Dobrej Terapii

W czasopiśmie międzynarodowym Brain Sciences ukazał się numer specjalny pt. Psychopharmacology and Biological Studies of Psychosis (Psychofarmakologia i studia nad biologią psychozy) – pod redakcją prof. Marcina Siwka i dr Adriana Chrobaka (reprezentujących Katedrę Psychiatrii UJ CM i pracujących w Centrum Dobrej Terapii) oraz prof. Bernadety Szewczyk z Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk

W większości przypadków epizody psychotyczne występują w przebiegu przewlekłych chorób psychicznych, np. schizofrenii, zaburzeń schizoafektywnych czy choroby afektywnej dwubiegunowej. Zaburzenia tego typu wiążą się z nawrotami, ograniczonym funkcjonowaniem, niską jakością życia i krótszą oczekiwaną długością życia. Pomimo ponad 70-letniej historii rozwoju i stosowania leków przeciwpsychotycznych (nie mówiąc już o ciągłym poszukiwaniu innych metod terapeutycznych), współczesna terapia psychoz napotyka na liczne wyzwania. Osiągnięcie remisji zarówno objawowej, jak i funkcjonalnej jest trudne, a w niektórych przypadkach niemożliwe. Wyzwania, przed którymi stoi współczesna psychiatria, to: niezadowalająca skuteczność leków przeciwpsychotycznych w leczeniu objawów negatywnych lub afektywnych oraz dysfunkcji poznawczych; ograniczona efektywność leczenia zapobiegającego nawrotom; częsty problem lekooporności; trudności w osiągnięciu pełnego powrotu do zdrowia; skutki uboczne i powikłania somatyczne związane ze stosowaniem leków psychotropowych; trudności w opracowaniu nowych, użytecznych klinicznie metod leczenia; nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych przez pacjentów i współwystępujące choroby somatyczne. Problemy te przyczyniają się do pogorszenia ogólnego funkcjonowania i zaburzeń poznawczych, nasilają nietolerancję leków i zawężają wybór metod terapeutycznych. Istnieje zatem szeroko zakrojona potrzeba dalszego pogłębiania wiedzy na temat biologicznych podstaw psychoz oraz poszukiwania nowych metod leczenia farmakologicznego. Artykuły opublikowane w omawianym wydaniu specjalnym podkreślają znaczący postęp i zachęcają do dalszych badań dotyczących etiologii i leczenia psychoz. Do napisania artykułów redaktorzy zaprosili wybitnych ekspertów o międzynarodowym autorytecie.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica