Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum Dobrej Terapii na Europejskim Kongresie Psychiatrycznym w Warszawie

W dniach 6-9 kwietnia odbyła się w Warszawie 27. edycja prestiżowej międzynarodowej konferencji psychiatrycznej EPA 2019. Dr hab. n. med. Marcin Siwek był na niej prelegentem.

Europejski Kongres Psychiatryczny jest wydarzeniem organizowanym przez Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne (EPA – European Psychiatric Association). Tegoroczna edycja odbyła się w Warszawie i zgromadziła blisko 4200 uczestników z całego świata, co nadaje jej rangę największego wydarzenia tego typu w Polsce. Według organizatorów, EPA 2019 okazała się najliczniejszym kongresem EPA w 27-letniej historii tego wydarzenia.

Dr hab. n. med. Marcin Siwek został zaproszony do współprowadzenia sesji pt. “In Search of Biomarkers for Mood Disorders” (tłum. “W poszukiwaniu biomarkerów zaburzeń nastroju”). W jej ramach wygłosił wykład “Biomarkers of Bipolar Mood Disorder in Relation to Staging of the Ilness” (tłum. “Biomarkery w zaburzeniach dwubiegunowych w kontekście kolejnych etapów choroby”).

Docent omówił koncepcję nowej klasyfikacji choroby dwubiegunowej. Koncepcja ta jest oparta na stopniu zaawansowania biologicznego choroby. Każdemu stopniowi odpowiadają określone cechy kliniczne i związane z tym rokowanie oraz dobór odpowiedniego leczenia. Specjalista przedstawił wyniki najnowszych badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań własnych przeprowadzonych w ramach pracy w zespole badaczy Katedry Psychiatrii UJ CM. Badania te dotyczyły markerów laboratoryjnych wskazujących na różne stopnie zaawansowania choroby dwubiegunowej i będące efektem zachodzących w przebiegu choroby procesów patofizjologicznych, do których zalicza się m.in. stres oksydacyjny czy stan zapalny.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica