Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum Dobrej Terapii na Europejskim Kongresie Psychiatrycznym w Warszawie

W dniach 6-9 kwietnia odbyła się w Warszawie 27. edycja prestiżowej międzynarodowej konferencji psychiatrycznej EPA 2019. Dr hab. n. med. Marcin Siwek był na niej prelegentem.

Europejski Kongres Psychiatryczny jest wydarzeniem organizowanym przez Europejskie Towarzystwo Psychiatryczne (EPA – European Psychiatric Association). Tegoroczna edycja odbyła się w Warszawie i zgromadziła blisko 4200 uczestników z całego świata, co nadaje jej rangę największego wydarzenia tego typu w Polsce. Według organizatorów, EPA 2019 okazała się najliczniejszym kongresem EPA w 27-letniej historii tego wydarzenia.

Dr hab. n. med. Marcin Siwek został zaproszony do współprowadzenia sesji pt. “In Search of Biomarkers for Mood Disorders” (tłum. “W poszukiwaniu biomarkerów zaburzeń nastroju”). W jej ramach wygłosił wykład „Biomarkers of Bipolar Mood Disorder in Relation to Staging of the Ilness” (tłum. “Biomarkery w zaburzeniach dwubiegunowych w kontekście kolejnych etapów choroby”).

Docent omówił koncepcję nowej klasyfikacji choroby dwubiegunowej. Koncepcja ta jest oparta na stopniu zaawansowania biologicznego choroby. Każdemu stopniowi odpowiadają określone cechy kliniczne i związane z tym rokowanie oraz dobór odpowiedniego leczenia. Specjalista przedstawił wyniki najnowszych badań naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem badań własnych przeprowadzonych w ramach pracy w zespole badaczy Katedry Psychiatrii UJ CM. Badania te dotyczyły markerów laboratoryjnych wskazujących na różne stopnie zaawansowania choroby dwubiegunowej i będące efektem zachodzących w przebiegu choroby procesów patofizjologicznych, do których zalicza się m.in. stres oksydacyjny czy stan zapalny.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica