Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Marcin Siwek z tytułem doktora habilitowanego

Z przyjemnością informujemy, że dnia 25.V.2017 r., decyzją Rady Wydziału Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista Centrum Dobrej Terapii – Marcin Siwek, otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W procesie habilitacyjnym Marcin Siwek przedstawił cykl siedmiu prac opublikowanych w renomowanych, naukowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, omawiających badania przeprowadzone wraz z zespołem Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk. Ich tematem było poszukiwanie laboratoryjnych markerów fazy I stopnia zaawansowania klinicznego oraz biologicznego choroby afektywnej dwubiegunowej. Podstawą do przyznania tytułu były również ogromny dorobek naukowy docenta Siwka, na który złożyły się m.in. – autorstwo i współautorstwo: ponad 100 artykułów, 2 monografii, 2 specjalistycznych podręczników z dziedziny psychiatrii, 30 rozdziałów w monografiach i podręcznikach, 52 wystąpień wykładowych i 55 prezentacji posterowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych, liczne osiągnięcia dydaktyczne, wkład w popularyzację nauki, staże w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych lub akademickich oraz uczestnictwo w licznych projektach naukowo-badawczych.

Marcin Siwek jest drugim, po Barbarze Bętkowskiej-Korpale, specjalistą Centrum z tytułem doktora habilitowanego.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica