Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

rozwój zawodowy

Marcin Siwek z tytułem doktora habilitowanego

Z przyjemnością informujemy, że dnia 25.V.2017 r., decyzją Rady Wydziału Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista Centrum Dobrej Terapii – Marcin Siwek, otrzymał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. W procesie habilitacyjnym Marcin Siwek przedstawił cykl... »