Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja na temat płodowych zaburzeń alkoholowych

W dniach od 30 września do 2 października 2015 roku odbyła się w Krakowie I Międzynarodowa Konferencja Naukowo–Szkoleniowa zatytułowana „FASD: problem kliniczny i społeczny”. Została ona zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zagraniczni oraz polscy naukowcy i wykładowcy przedstawiali aktualny stan wiedzy na temat przyczyn i diagnostyki różnych postaci FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder – Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych) oraz postępowania terapeutycznego. Konferencja skierowana była do lekarzy, psychologów, specjalistów pracujących z dziećmi z FASD oraz do ich rodziców i opiekunów. Bogata wymiana wiedzy, doświadczeń oraz określenie aktualnych trudności, posłuży rozwijaniu form pomocy dzieciom z FASD oraz ich rodzinom. Kolejna konferencja odbędzie się w Krakowie za dwa lata. Nasza specjalistka mgr Jolanta Ryniak uczestniczyła w pracach Komitetu Organizacyjnego tejże konferencji.

Przeczytaj również:
Głód alkoholowy
13 kwietnia 2017

Czym jest głód alkoholu? Głód alkoholowy jest jednym z objawów zespołu  uzależnienia od alkoholu i opisuje się go jako „silne pragnienie lub przymus... »

Dlaczego nie wolno pić alkoholu w ciąży?
4 października 2015

Wiadomo, że używanie alkoholu w czasie ciąży może być szkodliwe dla dziecka. Jednak nie jest jednoznacznie określone i zbadane jaka ilość alkoholu wypijanego w... »