Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Audycja poświęcona zagadnieniu pornografi oraz problemowi uzależnienia od pornografii internetowej

W ostatnich daniach w Radio Kraków w ramach programu „Pierwszy krok” odbyła się audycja poświęcona zagadnieniu pornografii oraz problemowi uzależnienia od pornografii internetowej.

W dyskusji wziął m. in. udział dr n. med. Bartosz Grabski, pracownik Centrum Dobrej Terapii.

Pornografia nie posiada jednej uniwersalnej i powszechnie akceptowanej definicji. Istnieje całe kontiuum przedstawień (publikacji drukowanych, książek i filmów) rozciągające się od erotografii, erotopornografii, pornografii tzw. „miękkiej” do pornografii tzw. „twardej”. Jakkolwiek badania i eksperci wskazują na brak jednoznacznie szkodliwego wpływu społecznego i indywidualnego pornografii „miękkiej” i erotografii na osoby dorosłe, to wpływ pornografii „twardej” (przedstawiającej akty przemocy, agresję seksualną, gwałt) budzi kontrowersje.

Niezależnie jednak jak każde źródło silnej stymulacji związanej z odczuwaniem przyjemności pornografia może stać się źródłem uzależnienia, szczególnie w dobie intensywnego rozwoju internetu i nieograniczonego do niej dostępu.

dr n. med. FECSM Bartosz Grabski

Specjalista psychiatrii i seksuologii, psychoterapeuta. Specjalizuje się w pomocy osobom transpłciowym doświadczającym dysforii płciowej. Dodatkowo obszar jego zainteresowań klinicznych obejmuje problemy osób homo-… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa