Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykłady specjalistów Centrum na międzynarodowej konferencji

W dniach 12-15 maja odbyła się w Krakowie osiemnasta międzynarodowa konferencja „Bridging Eastern and Western Psychiatry. The Varieties of Delusional Experiences. Human rights and Psychiatry”, która stanowi pole wymiany doświadczeń pomiędzy psychiatrami z całej Europy w zakresie leczenia i diagnozy różnych zaburzeń psychicznych. Nie zabrakło w niej udziału ekspertów Centrum Dobrej Terapii. Dr hab. n. med. Marcin Siwek wygłosił wykład “Treatment resistant depression: updates in treatment” (Depresja lekooporna. Najnowsze doniesienia dotyczące leczenia), a dr Bartosz Grabski wystąpił z wykładem “Human rights and human sexuality” (Prawa człowieka oraz jego seksualność).

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły: