Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjaliści Centrum Dobrej Terapii na 45 Zjeździe Psychiatrów Polskich

W dniach 16-18 czerwca w Katowicach odbywał się 45. Zjazd Psychiatrów Polskich, któremu patronuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest to największa tego typu konferencja w Polsce, odbywająca się co 3 lata. Jej celem jest prezentacja najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy profesjonalistami w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii. Nie zabrakło w niej udziału ekspertów Centrum Dobrej Terapii. Dr hab. n. med. Marcin Siwek wygłosił wykłady: „TBARS w chorobie afektywnej jedno-i dwubiegunowej” oraz „Dwubiegunowość a otyłość”; był również współautorem wystąpienia „Cynk w chorobie afektywnej jedno- i dwubiegunowej”. Dr hab. Siwek był również współautorem wykładu „Dwubiegunowość a sporty ekstremalne”. Dr n. med. Bartosz Grabski wygłosił wykłady: ”Zdrowie psychiczne osób różnorodnych seksualnie i płciowo – prezentacja zagadnienia” oraz „Zaburzenia seksualne u mężczyzn homoseksualnych – prezentacja zagadnienia”.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica