Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjaliści Centrum Dobrej Terapii na 45 Zjeździe Psychiatrów Polskich

W dniach 16-18 czerwca w Katowicach odbywał się 45. Zjazd Psychiatrów Polskich, któremu patronuje Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jest to największa tego typu konferencja w Polsce, odbywająca się co 3 lata. Jej celem jest prezentacja najważniejszych osiągnięć naukowo-badawczych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy profesjonalistami w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii. Nie zabrakło w niej udziału ekspertów Centrum Dobrej Terapii. Dr hab. n. med. Marcin Siwek wygłosił wykłady: „TBARS w chorobie afektywnej jedno-i dwubiegunowej” oraz „Dwubiegunowość a otyłość”; był również współautorem wystąpienia „Cynk w chorobie afektywnej jedno- i dwubiegunowej”. Dr hab. Siwek był również współautorem wykładu „Dwubiegunowość a sporty ekstremalne”. Dr n. med. Bartosz Grabski wygłosił wykłady: ”Zdrowie psychiczne osób różnorodnych seksualnie i płciowo – prezentacja zagadnienia” oraz „Zaburzenia seksualne u mężczyzn homoseksualnych – prezentacja zagadnienia”.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa