Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum Dobrej Terapii na poznańskiej konferencji

22-24 lutego w Pozaniu odbyła się konferencja interdyscyplinarna Top Medical Trends omawiająca aktualne wyzwania i nowości w medycynie. Jednym z prelegentów był dr hab. n. med. Marcin Siwek, specjalista Centrum Dobrej Terapii.

Docent Marcin Siwek został zaproszony do wzięcia udziału w sesji “Psychiatria dla POZ i personalizacji leczenia”, w trakcie której wygłosił wykład pt. “Leczenie depresji i interakcje istotne dla lekarza rodzinnego”. Poruszył w nim takie zagadnienia jak – kwestionariusze i narzędzia diagnostyczne pozwalające na szybką i rzetelną diagnozę depresji przez lekarza niepsychiatrę, sytuacje w których pacjent z diagnozą depresji powinien być skierowany do specjalisty psychiatry, podstawowe zasady farmakoterapii zaburzeń depresyjnych i lękowych u pacjenta ze współwystępującymi chorobami somatycznymi, przeciwwskazania do stosowania leków uspokajających i nasennych oraz najważniejsze interakcje pomiędzy lekami psychotropowymi a lekami internistycznymi. Uzupełnieniem wykładu, które zapewniało rozwinięcie jego treści były warsztaty, również prowadzone przez docenta Siwka.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa