Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum Dobrej Terapii na poznańskiej konferencji

22-24 lutego w Pozaniu odbyła się konferencja interdyscyplinarna Top Medical Trends omawiająca aktualne wyzwania i nowości w medycynie. Jednym z prelegentów był dr hab. n. med. Marcin Siwek, specjalista Centrum Dobrej Terapii.

Docent Marcin Siwek został zaproszony do wzięcia udziału w sesji “Psychiatria dla POZ i personalizacji leczenia”, w trakcie której wygłosił wykład pt. “Leczenie depresji i interakcje istotne dla lekarza rodzinnego”. Poruszył w nim takie zagadnienia jak – kwestionariusze i narzędzia diagnostyczne pozwalające na szybką i rzetelną diagnozę depresji przez lekarza niepsychiatrę, sytuacje w których pacjent z diagnozą depresji powinien być skierowany do specjalisty psychiatry, podstawowe zasady farmakoterapii zaburzeń depresyjnych i lękowych u pacjenta ze współwystępującymi chorobami somatycznymi, przeciwwskazania do stosowania leków uspokajających i nasennych oraz najważniejsze interakcje pomiędzy lekami psychotropowymi a lekami internistycznymi. Uzupełnieniem wykładu, które zapewniało rozwinięcie jego treści były warsztaty, również prowadzone przez docenta Siwka.