Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

XI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Kontrowersje w psychiatrii 2019″ z udziałem specjalistów Centrum!

W dniach 26–27 kwietnia 2019 roku w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbyła się XI edycja Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Kontrowersje w psychiatrii 2019”. Jej organizatorem był zespół Medycyny Praktycznej Psychiatrii pod kierownictwem lek. Pawła Brudkiewicza, a wykłady wygłosili czołowi eksperci z całej Polski.

Tegoroczna konferencja zgromadziła rekordową liczbę uczestników. W licznych wykładach i warsztatach wzięło udział ponad 1000 uczestników. Zainteresowanie specjalistów oraz różnorodność sesji naukowych sprawia, że “Kontrowersje w psychiatrii” są jednym z największych tego typu wydarzeń w Polsce.

Organizatorzy wydarzenia stawiają nacisk nie tylko na teoretyczne aspekty poszczególnych aspektów psychiatrii, ale także na zajęcia warsztatowe, w trakcie których specjaliści mają okazję zdobyć praktyczne umiejętności niezbędne w codziennej pracy klinicznej. W tym roku poruszono zagadnienia z zakresu:

  • różnych nurtów psychoterapii i interwencji psychologicznych przydatnych w praktyce psychiatrycznej,
  • zaburzeń ze spektrum autyzmu, z uwzględnieniem zaburzeń psychicznych występujących w tej grup osób,
  • nowoczesnej psychofarmakoterapii różnych zaburzeń psychicznych (w tym depresji lekoopornej, schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej),
  • praktycznych aspektów diagnozowania i leczenia różnych zaburzeń psychicznych (m.in. ADHD u dorosłych, PTSD, nerwicy natręctw – OCD, zaburzeń psychicznych u sportowców i otępień)
  • interwencji kryzysowej, reanimacji, aspektów prawnych praktyki klinicznej i innych.

Do ważnych punktów konferencji należały wystąpienia specjalistów Centrum Dobrej Terapii, którzy jak co roku byli zaangażowani w merytoryczną organizację wydarzenia.

“Nowe leki przeciwpsychotyczne w kontekście leczenia chorych na schizofrenię i z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi”

“Personalizacja leczenia w psychiatrii”

“Ból i anhedonia – często pomijane elementy w drodze do sukcesu terapii depresji”

  • Lek. Paweł Brudkiewicz wygłosił wykład pt. “ADHD u dorosłych”
  • mgr Cezary Barański wygłosił wykład pt. “Dialog motywujący i interwencje zwiększające adherencję terapeutyczną” oraz poprowadził warsztat pt. “Dialog motywujący – jak skutecznie zachęcić pacjenta do leczenia/farmakoterapii”
  • mgr Jolanta Kruszakin poprowadziła warsztat pt. “Interwencja kryzysowa w gabinecie psychiatrycznym”.

Za rok odbędzie się następna, XII już, edycja konferencji.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa