Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Aktywność naukowa naszego specjalisty na międzynarodowym kongresie psychofarmakologicznym

W dniach 6-9 października 2018 roku odbył się w Barcelonie 31. międzynarodowy kongres European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Jest on  jednym z największych w Europie spotkań naukowych.

W ramach wykładów i sympozjów satelitarnych, posterów oraz dyskusji wymieniano się wiedzą o najnowszych odkryciach z zakresu biologii, etiopatogenezy i farmakoterapii chorób psychicznych. W kongresie udział wzięli psychiatrzy, neurobiolodzy, farmakolodzy, genetycy i inni badacze zajmujący się różnymi aspektami zdrowia psychicznego.

Na tym ważnym wydarzeniu naukowym nie zabrakło aktywności specjalisty Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcina Siwka. Był on współautorem sześciu następujących wystąpień posterowych. W ich ramach przedstawił wyniki różnych projektów naukowych realizowanych przez zespoły naukowo-badawcze Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UJ CM, Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz Studenckich Kół Naukowych Wydziału Lekarskiego UJ CM Psychiatrii i Chorób Afektywnych. Były to kolejno:

  • Affective temperaments, bipolarity, perceived stress and the severity of post-traumatic stress syndrome in patients with prostate cancer” (Temperamenty afektywne, dwubiegunowość, postrzegany stres oraz nasilenie objawów stresu pourazowego u pacjentów z rakiem prostaty);
  • Relationship between implicit motor learning and neurological soft signs in schizophrenia and bipolar disorder” (Związki pomiędzy nieświadomym uczeniem motorycznym i miękkimi objawami neurologicznymi w schizofrenii i chorobie dwubiegunowej);
  • Convergence eye movement deficits in bipolar disorder” (Zaburzenia konwergencji ruchów gałek ocznych w chorobie dwubiegunowej);
  • Problem gambling connected with bipolarity, impulsiveness and anxious, cyclothymic, irritable affective temperaments” (Związki hazardu patologicznego z dwubiegunowością, impulsywnością oraz temperamentami afektywnymi: lękowym, cyklotymicznym, drażliwym);
  • „Morning chronotype is associated with high psychological distress in prostate cancer patients” (Chronotyp poranny jest związany z większym nasileniem cierpienia psychicznego u pacjentów z rakiem prostaty);
  • „A content analysis of 7 most commonly used scales testing for 71 different neurological soft signs.”(Analiza zawartości siedmiu najczęściej używanych skal służących do badania 71 różnych miękkich objawów neurologicznych).

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica