Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Aktywność naukowa naszego specjalisty na międzynarodowym kongresie psychofarmakologicznym

W dniach 6-9 października 2018 roku odbył się w Barcelonie 31. międzynarodowy kongres European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Jest on  jednym z największych w Europie spotkań naukowych.

W ramach wykładów i sympozjów satelitarnych, posterów oraz dyskusji wymieniano się wiedzą o najnowszych odkryciach z zakresu biologii, etiopatogenezy i farmakoterapii chorób psychicznych. W kongresie udział wzięli psychiatrzy, neurobiolodzy, farmakolodzy, genetycy i inni badacze zajmujący się różnymi aspektami zdrowia psychicznego.

Na tym ważnym wydarzeniu naukowym nie zabrakło aktywności specjalisty Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcina Siwka. Był on współautorem sześciu następujących wystąpień posterowych. W ich ramach przedstawił wyniki różnych projektów naukowych realizowanych przez zespoły naukowo-badawcze Kliniki Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii UJ CM, Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM oraz Studenckich Kół Naukowych Wydziału Lekarskiego UJ CM Psychiatrii i Chorób Afektywnych. Były to kolejno:

  • Affective temperaments, bipolarity, perceived stress and the severity of post-traumatic stress syndrome in patients with prostate cancer” (Temperamenty afektywne, dwubiegunowość, postrzegany stres oraz nasilenie objawów stresu pourazowego u pacjentów z rakiem prostaty);
  • Relationship between implicit motor learning and neurological soft signs in schizophrenia and bipolar disorder” (Związki pomiędzy nieświadomym uczeniem motorycznym i miękkimi objawami neurologicznymi w schizofrenii i chorobie dwubiegunowej);
  • Convergence eye movement deficits in bipolar disorder” (Zaburzenia konwergencji ruchów gałek ocznych w chorobie dwubiegunowej);
  • Problem gambling connected with bipolarity, impulsiveness and anxious, cyclothymic, irritable affective temperaments” (Związki hazardu patologicznego z dwubiegunowością, impulsywnością oraz temperamentami afektywnymi: lękowym, cyklotymicznym, drażliwym);
  • „Morning chronotype is associated with high psychological distress in prostate cancer patients” (Chronotyp poranny jest związany z większym nasileniem cierpienia psychicznego u pacjentów z rakiem prostaty);
  • „A content analysis of 7 most commonly used scales testing for 71 different neurological soft signs.”(Analiza zawartości siedmiu najczęściej używanych skal służących do badania 71 różnych miękkich objawów neurologicznych).
dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica