Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Rozmowa z naszym psychoterapeutą w audycji o dopalaczach

W Radio Kraków miała miejsce kolejna audycja z udziałem specjalisty Centrum Dobrej Terapii – mgr Marii Kaleńczuk. Tym razem rozmowa dotyczyła coraz groźniejszego problemu jakim są „dopalacze”. W ostatnich tygodniach coraz lepiej poznajemy niebezpieczeństwa związane z tymi nieprzewidywalnymi substancjami psychoaktywnymi. Używanie dopalaczy grozi niebezpiecznymi powikłaniami ze śmiercią włącznie, a równocześnie narkotyki te są łatwo dostępne dla każdego. W tej sytuacji obok kroków ustawodawczych i prawnych, konieczne są intensywne działania edukacyjne i uświadamiające. Zapraszamy zatem do wysłuchania audycji Dopalacze – mieszanki trucizn, które „wypalają” mózg.

mgr Maria Kaleńczuk

Certyfikowany specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta w nurcie psychodynamicznym. Absolwentka Pedagogiki Resocjalizacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła 4 letnią Szkołę Psychoterapii w Krakowskim… »

Inne artykuły:
Przeczytaj również: