Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Krótkoterminowa terapia par – konferencja

W dniu 7 czerwca 2016 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, podsumowująca projekt budowania programu „Krótkoterminowej terapii par – zdrowienie w uzależnieniu” i wdrażania go do placówek leczenia uzależnień na terenie Polski. Projekt ten został zainicjowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku. W wyniku tych działań powstał program o charakterze krótkoterminowym (8-10 sesji), ukierunkowany na rozpoznanie zasobów w związku, poprawę komunikacji, nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Skierowany jest on do par i małżeństw, w których osoba uzależniona podjęła decyzję o abstynencji i obydwoje chcą dokonać zmian w funkcjonowaniu w relacji.

Współautorami programu oraz publikacji są m.in. dwie specjalistki z Centrum Dobrej Terapii dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała i mgr Jolanta Ryniak, które również podczas konferencji wygłosiły wykłady z powyższej tematyki.

Dotychczas odbyło się również klika szkoleń, które przygotowywały specjalistów psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeutów do posługiwania się tą metodą pracy w placówkach leczenia uzależnień.

Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Jak budować pewność siebie u dziecka?

Każdemu z nas zdarzają się chwile zwątpienia we własne możliwości. Dzieci, podobnie jak my, również bywają nieśmiałe i nerwowe. Jak...

Zamknij