Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Krótkoterminowa terapia par – konferencja

W dniu 7 czerwca 2016 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa, podsumowująca projekt budowania programu „Krótkoterminowej terapii par – zdrowienie w uzależnieniu” i wdrażania go do placówek leczenia uzależnień na terenie Polski. Projekt ten został zainicjowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku. W wyniku tych działań powstał program o charakterze krótkoterminowym (8-10 sesji), ukierunkowany na rozpoznanie zasobów w związku, poprawę komunikacji, nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Skierowany jest on do par i małżeństw, w których osoba uzależniona podjęła decyzję o abstynencji i obydwoje chcą dokonać zmian w funkcjonowaniu w relacji.

Współautorami programu oraz publikacji są m.in. dwie specjalistki z Centrum Dobrej Terapii dr hab. Barbara Bętkowska-Korpała i mgr Jolanta Ryniak, które również podczas konferencji wygłosiły wykłady z powyższej tematyki.

Dotychczas odbyło się również klika szkoleń, które przygotowywały specjalistów psychoterapii uzależnień oraz psychoterapeutów do posługiwania się tą metodą pracy w placówkach leczenia uzależnień.

Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica