Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Dyskusja o problemie uzależnień w Krakowie

12 kwietnia w siedzibie Rady Miasta Krakowa miało miejsce seminarium „System pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom w Krakowie”.

Głównymi organizatorami spotkania były: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Krakowie oraz Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich KRĄG. Omawiano między innymi kwestie związane z ryzykiem i epidemiologią uzależnień oraz dotyczące leczenia osób uzależnionych. Ważnym aspektem dyskusji była też problematyka poprawy dostępności terapii odwykowej w Krakowie oraz oferty możliwości wspierania abstynencji w ramach działań dostępnych po ukończeniu leczenia.

Choć problematyka uzależnień wykracza poza problem samej choroby alkoholowej, to warto zwrócić uwagę na pewne dane statystyczne. Ocenia się, że spożycie alkoholu w Polsce w latach 1993–2009 wzrosło o około 50%. Według danych szacunkowych liczba osób uzależnionych to około 900 000. Prawidłowym leczeniem objęta jest 1/3 z nich. Biorąc pod uwagę te dane oraz rosnący problem uzależnień od innych substancji psychoaktywnych i tzw. uzależnień niechemicznych (m. in. hazard, Internet, seks), warto docenić każdą inicjatywę mającą na celu poprawę specjalistycznych usług w tym zakresie oraz integrację różnych  środowisk działających na tym polu.

Przeczytaj również:
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym
15 sierpnia 2021

Od lat pod numerem telefonu 801 108 108 dostępna jest Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym. Koszt połączenia z telefonu stacjonarnego: 1 impuls – ok. 35 groszy... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica