Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

kryzys psychologiczny

Czym jest kryzys psychologiczny?
25 listopada 2013

Pojęcie kryzysu wywodzi się z greckiego słowa krisis odpowiadającego polskiemu przymiotnikowi „krytyczny”. O kryzysie psychologicznym mówimy wtedy, gdy trudne wydarzenie (lub wydarzenia) życiowe powoduje przeciążenie zdolności osoby do skutecznego radzenia sobie. Bardziej... »