Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

iloraz inteligencji

Badanie inteligencji

Co to jest inteligencja? Inteligencja to zbiór zdolności umysłowych obejmujących między innymi: zdolność rozumowania, planowania, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, rozumienia złożonych myśli i procesów oraz uczenia się na podstawie doświadczenia. Ważne jest aby... »