Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

fobia specyficzna

Fobia specyficzna
1 maja 2012

Fobie specyficzne (zwane także fobiami prostymi lub izolowanymi) należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. W przypadku kobiet zajmują pod tym względem niechlubne pierwsze miejsce, a u mężczyzn drugie, ustępując jedynie zaburzeniom związanym z nadużywaniem substancji... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa