Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

fobia specyficzna

Fobia specyficzna
1 maja 2012

Fobie specyficzne (zwane także fobiami prostymi lub izolowanymi) należą do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych. W przypadku kobiet zajmują pod tym względem niechlubne pierwsze miejsce, a u mężczyzn drugie, ustępując jedynie zaburzeniom związanym z nadużywaniem substancji... »