Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

dr hab. n. med. Adrian Chrobak

Adrian Chrobak

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra i neurobiolog, adiunkt Kliniki Psychiatrii Dorosłych UJ CM. Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim UJ CM w ramach indywidualnego programu studiów z dziedziny psychiatrii, otrzymując Złotą Nagrodę Naukową Prorektora UJ CM. Absolwent dwustopniowych studiów kierunku Neurobiologia UJ, które zakończył z wyróżnieniem. Ukończył studia doktoranckie na wydziale UJ CM uzyskując wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt.: „Zaburzenia funkcji motorycznych w chorobie afektywnej dwubiegunowej”.

Za swoje badania naukowe otrzymał liczne nagrody krajowe i międzynarodowe, między innymi: Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską, nagrodę European Forum of Psychiatric Trainess (EFPT) za najlepszy projekt naukowy prowadzony przez rezydenta psychiatrii w Europie, Nagrodę Naukową im. W. Moczulskiego, Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców. Autor ponad 50 artykułów naukowych publikowanych w czasopismach zagranicznych i krajowych. Kierownik dwóch grantów naukowych dotyczących badań obrazowych ośrodkowego układu nerwowego w chorobie afektywnej dwubiegunowej i schizofrenii. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z psychiatrii dla studentów kierunku Lekarskiego UJ CM oraz studentów zagranicznych School of Medicine in English UJ CM, oraz wykłady z przedmiotu „Psychodietetyka” dla Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i redaktor tematyczny czasopisma Psychiatria Polska.

Zawodowo interesuje się leczeniem depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, zaburzeń lękowych; psychofarmakoterapią, neuropsychiatrią, neuropsychologią i biologicznymi podstawami chorób psychicznych, trudnościami poznawczymi i ruchowymi w przebiegu zaburzeń psychicznych, obrazowaniem ośrodkowego układu nerwowego w psychiatrii oraz chronobiologią.

  • Pierwsza wizyta: 500 zł
  • Pierwsza wizyta w sobotę: 550 zł
  • Pierwsza wizyta w języku angielskim: 550 zł
  • Kolejna wizyta: 230 zł (20 min); 330 zł (40 min)
  • Kolejna wizyta w sobotę: 250 zł (20 min); 350 zł (40 min)
  • Kolejna wizyta w języku angielskim: 250 zł (20 min); 350 zł (40 min)
  • Kolejna wizyta w języku angielskim w sobotę: 270 zł (20 min); 370 zł (40 min)
  • Recepta – 100 zł
  • Wizyta receptowa – 120 zł

Poznaj również innych naszych specjalistów:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica