Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład docenta Marcina Siwka na Kongresie Starzenia się w Sopocie

W dniach 17-18 maja 2019 roku odbyła się 7. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Starzenia się, organizowana w Sopocie. Jednym z punktów programu kongresu był wykład specjalisty Centrum – dr hab. n. med. Marcina Siwka.

Wystąpienie zatytułowane “Objawy neurobehawioralne u pacjentów w podeszłym wieku. Postępowanie, leczenie” dotyczyło zmian biologicznych zachodzących w ludzkim organizmie w wieku podeszłym. Zagadnienie to poruszone było w kontekście gorszej – w porównaniu do młodszych pacjentów – tolerancji leków psychotropowych. Docent omówił ogólne zasady farmakoterapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, które towarzyszą zespołom otępiennym. W ramach wykładu zostały także opisane najważniejsze powikłania i przeciwwskazania związane z farmakologicznym leczeniem psychiatrycznym osób starszych.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica