Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład docenta Marcina Siwka na Kongresie Starzenia się w Sopocie

W dniach 17-18 maja 2019 roku odbyła się 7. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Starzenia się, organizowana w Sopocie. Jednym z punktów programu kongresu był wykład specjalisty Centrum – dr hab. n. med. Marcina Siwka.

Wystąpienie zatytułowane “Objawy neurobehawioralne u pacjentów w podeszłym wieku. Postępowanie, leczenie” dotyczyło zmian biologicznych zachodzących w ludzkim organizmie w wieku podeszłym. Zagadnienie to poruszone było w kontekście gorszej – w porównaniu do młodszych pacjentów – tolerancji leków psychotropowych. Docent omówił ogólne zasady farmakoterapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, które towarzyszą zespołom otępiennym. W ramach wykładu zostały także opisane najważniejsze powikłania i przeciwwskazania związane z farmakologicznym leczeniem psychiatrycznym osób starszych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica