Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykład docenta Marcina Siwka na Kongresie Starzenia się w Sopocie

W dniach 17-18 maja 2019 roku odbyła się 7. edycja Ogólnopolskiego Kongresu Starzenia się, organizowana w Sopocie. Jednym z punktów programu kongresu był wykład specjalisty Centrum – dr hab. n. med. Marcina Siwka.

Wystąpienie zatytułowane “Objawy neurobehawioralne u pacjentów w podeszłym wieku. Postępowanie, leczenie” dotyczyło zmian biologicznych zachodzących w ludzkim organizmie w wieku podeszłym. Zagadnienie to poruszone było w kontekście gorszej – w porównaniu do młodszych pacjentów – tolerancji leków psychotropowych. Docent omówił ogólne zasady farmakoterapii zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania, które towarzyszą zespołom otępiennym. W ramach wykładu zostały także opisane najważniejsze powikłania i przeciwwskazania związane z farmakologicznym leczeniem psychiatrycznym osób starszych.

dr hab. n. med. Marcin Siwek

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM. Kierownik  Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa