Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Specjalista Centrum szkoli lekarzy psychiatrów w zakresie ADHD u dorosłych

W ostatnią sobotę września lek. Paweł Brudkiewicz przeprowadził w Warszawie obszerne szkolenie dla lekarzy psychiatrów i psychologów/psychoterapeutów dotyczące ADHD u dorosłych.

Specjalista Centrum Dobrej Terapii omówił zmiany obrazu klinicznego ADHD wraz z dorastaniem, a także kwestie rozpoznawania tego zaburzenia u dorosłych oraz różnicowania go z innymi problemami psychicznymi. Kolejna część warsztatów obejmowała aspekty terapeutyczne – lek. Paweł Brudkiewicz omówił zasady skutecznego i bezpiecznego leczenia ADHD u dorosłych (zgodne z wynikami aktualnych badań i wytycznymi światowych towarzystw psychiatrycznych) oraz obalał wiele mitów panujących w tym zakresie.

Omawiane warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem specjalistów, którzy mieli do naszego specjalisty wiele ciekawych i praktycznych pytań.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa