Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Psychoterapia w okresie kwarantanny i epidemii koronawirusa – przydatność terapii online

Świat, w którym żyjemy zmienił się w ciągu kilku tygodni, jesteśmy zmuszeni do izolowania się, wiele naszych aktywności i kontaktów uległo ograniczeniu. Często towarzyszy temu napięcie, niepewność, lęk, obniżony nastrój, a czasami nawet bezradność. Pojawia się niepokój o przyszłość, myśli o przemijaniu, częstszy jest też lęk przed śmiercią. W związku z przewlekającą się i trudną sytuacją, przeżywamy wiele nieprzyjemnych emocji. Na nowo układamy sobie różne relacje. Dotyczy to też relacji w ramach psychoterapii.

W obliczu tej trudnej pod wieloma względami sytuacji psychoterapeuci i psychiatrzy z Centrum Dobrej Terapii szybko dostosowali swoje metody pracy i umożliwiają pacjentom/klientom kontynuowanie lub rozpoczynanie psychoterapii online. Można oczywiście zastanawiać się, czy wówczas odczuwalny będzie brak bezpośredniego kontaktu z terapeutą. W jakimś stopniu na pewno tak, ale to nie wyklucza prowadzenia skutecznej psychoterapii i konsultacji. Obecna sytuacja wymaga dużej elastyczności i dynamiki wychodzenia z ustalonych ram, oraz dostosowania się  do wyzwań jakie nam stawia rzeczywistość. Wiele osób potrzebuje terapii, prawdopodobnie nawet bardziej niż przed kryzysem epidemiologicznym. Dlatego nadal pracujemy, modyfikujemy nasze poglądy i postawy, by niezmiennie pomagać pacjentom radzić sobie w kryzysie, lepiej rozumieć siebie, rozwijać się i pokonywać różne ograniczenia.

Dostępnych jest wiele wiarygodnych danych naukowych, które potwierdzają przydatność i skuteczność psychoterapii online. W Centrum Dobrej Terapii korzystaliśmy z tej metody od wielu lat. Jako pionierzy w tym zakresie – w oparciu o światowe piśmiennictwo i nasze doświadczenie – opracowaliśmy własne standardy terapii online. Teraz przyszła pora na szersze udostępnienie oddziaływań psychoterapeutycznych prowadzonych tą drogą. Sesje psychoterapii mogą odbywać się zdalnie, za pomocą dostępnych komunikatorów. Żeby państwo czuli się bezpiecznie, potrzebna jest przestrzeń umożliwiająca swobodną rozmowę, której nie usłyszą inne osoby. Warto zadbać o takie miejsce, by nie zakłócało pracy w trakcie trwania sesji. Nie oczekujemy bezwzględnej ciszy i rozumiemy, że podczas sesji mogą być słyszalne odgłosy dobiegające z innych pomieszczeń (np. dzieci). Ale jednak to ważne, żeby pacjent był sam w danym pomieszczeniu i miał możliwość swobodnej i intymnej rozmowy. Podczas sesji internetowych pytamy pacjentów o ich odczucia w związku z taką formą kontaktu. Stwarzamy im przestrzeń do podzielenia się swoimi przeżyciami z tym związanymi. Bierzemy pod uwagę indywidualne zależności i wspólnie uzgadniamy warunki dogodne dla obu stron.  Próbujemy dostosować warunki naszej pracy do możliwości, jakie mamy.

Oczywiście wszyscy specjaliści pracują w oparciu o relację. To co jest istotą terapii, to kontakt z drugą osobą. Umysł człowieka ma ogromną potrzebę bycia w kontakcie z umysłem drugiego człowieka. Izolacja – wprowadzając tu istotne ograniczenia – wzmacnia niepewność oraz stany lękowe i depresyjne.

W trakcie obecnego kryzysu mogą u państwa powracać ważne i trudne przeżycia oraz doświadczenia. Każdy ma w sobie emocje i radzi sobie z nimi tak, jak potrafi. Obecnie zbyt często dzieje się to w samotności i w oderwaniu od dotychczasowej sieci wsparcia. Korzystanie z psychoterapii może pozwolić człowiekowi oswajać i rozumieć te stany, redukując tym samym niepokoje i lęki. Wszyscy próbujemy adaptować się do tej nowej sytuacji i doświadczanej rzeczywistości. Jest to proces, który zużywa dużo naszej energii i wymaga mobilizacji. Dlatego bardzo ważne jest w tym czasie dbanie o sen i odpoczynek. Zmęczenie i rozdrażnienie mogą sygnalizować, że nasze zasoby się wyczerpują i działamy ponad siły.

Jako zespół Centrum Dobrej Terapii wychodzimy naprzeciw pacjentom, którzy potrzebują więcej niż zazwyczaj zrozumienia i wsparcia. Jesteśmy gotowi, żeby za pomocą dostępnych środków słuchać tego, co pacjenci mają do powiedzenia, z empatią pomagać im nazywać i porządkować emocje. Rozmawiamy o lękach (i wspólnie je oswajamy), ale też o tym co pozytywnego dzieje się w naszym życiu i o marzeniach.

W obecnej sytuacji warto do siebie dzwonić, napisać maila – opiekujmy się sobą nawzajem. Zachęcamy też, by w tej sytuacji żyć „tu i teraz” – i w miarę możliwości próbować nie myśleć o tym co było, nie roztrząsać tego, co by mogło być. Podtrzymujmy wspierające kontakty i unikajmy relacji, które są dla nas szkodliwe. Starajmy się też ograniczać kontakt z mediami informacyjnymi.

mgr Bogumiła Lipka-Bałazy

Psychoterapeuta, absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Filozoficzno–Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie w zakresie pedagogiki rodziny i pedagogiki resocjalizacyjnej. Ukończyła szkolenie… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica