Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Konferencja „Uzależnienia behawioralne” z udziałem naszej specjalistki

W dniu 21 listopada 2017 roku w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyła się konferencja szkoleniowa „Uzależnienia behawioralne”, której organizatorami byli Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie oraz Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Specjalistka Centrum Dobrej Terapii mgr Jolanta Ryniak wygłosiła wykład zatytułowany „Programy terapii uzależnień. Prezentacja metod pracy terapeutycznej”. Poruszyła w nim zagadnienia związane z czynnikami ryzyka wystąpienia uzależnień behawioralnych oraz omówiła trudności w leczeniu pacjentów, u których oprócz uzależnienia stwierdza się współwystępujące zaburzenie psychiczne. Następnie przedstawiła podstawowe zagadnienia związane z psychoterapią osób uzależnionych.

Konferencja w szczególności dotyczyła postępowania psychoterapeutycznego stosowanego w przypadku nieletnich pacjentów (dzieci i młodzież), u których diagnozuje się trudności wynikające z uzależnienia od czynności (behawioralne). W tej populacji duże znaczenie mają interwencje terapeutyczne związane z systemem rodzinnym (tzn. obejmujące rodziców/opiekunów pacjenta). Konferencja skierowana była do nauczycieli, pedagogów, psychologów, oraz pracowników służb społecznych. Uczestniczyło w niej ponad 200 osób.

Przeczytaj również:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica