Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Depresja poporodowa – badania polskich naukowców

Od lat prowadzone są badania i obserwacje mające na celu identyfikację cech klinicznych, które mogły by wskazywać na zwiększone ryzyko choroby afektywnej dwubiegunowej. Badania takie są istotne ponieważ zaburzenie to – ze względu na różnorodność obrazu klinicznego i podobieństwo do innych chorób i zespołów (takich jak np. depresja nawracająca, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia lękowe, czy zaburzenia osobowości), stanowi poważne wyzwanie diagnostyczne i często jest źródłem pomyłek diagnostycznych. Z tego powodu właściwe rozpoznanie niejednokrotnie stawianie jest dopiero po wielu latach nieodpowiedniego leczenia. W ostatnim czasie rośnie liczba doniesień sugerujących, że depresja poporodowa może stanowić czynnik ryzyka lub też być jedną z ekspresji klinicznych zaburzeń dwubiegunowych.

W nurt tych obserwacji wpisuje się badanie przeprowadzone przez zespół Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM w Krakowie (w tym jednego ze specjalistów Centrum Dobrej Terapii – dr hab. n. med. Marcina Siwka). Objęto nim grupę 434 kobiet po porodzie – 15,2% z nich uzyskało wynik w Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej (ESDP), wskazujący na możliwą obecność  depresji (≥13 punktów), a 23,7% wynik ≥ 7 punktów w Kwestionariuszu Zaburzeń Nastroju (KZN), sugerujący obecność spektrum zaburzeń dwubiegunowych. Co istotne, odsetek osób, które uzyskały wyniki w KZN wskazujące na dwubiegunowość był istotnie większy w podgrupie kobiet u których wynik ESDP wskazywał na depresję poporodową (38%), w porównaniu do kobiet bez depresji (21%). Wyniki te sugerują, że depresja poporodowa powinna wiązać się ze zwiększoną czujnością diagnostyczną i pogłębieniem wywiadu w kierunku wykluczenia lub potwierdzenia choroby dwubiegunowej.

Badanie zostało opublikowane w czasopiśmie: Revista Brasileira de Psiquiatria

Przeczytaj również:
Edynburska Skala Depresji Poporodowej
4 lipca 2021

Jeśli zadajesz sobie pytanie "Czy mam depresję poporodową", lub taki niepokój zgłaszają Twoi bliscy – wypełnij poniższy test. Gdy niepokoi Cię stan bliskiej Ci... »

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica