Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

postawa

Komunikowanie się z innymi – postawa bierna, agresywna i asertywna
21 marca 2017

Postawa bierna W przypadku różnicy zdań lub pojawiających się w trakcie rozmowy nieporozumień, część osób ma naturalną skłonność do tego, by nie podejmować polemiki z rozmówcą, wycofuje się z relacji. Osoby te przyjmują postawę bierną i rezygnują z możliwości przedstawienia swojego... »