Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Komunikowanie się z innymi – postawa bierna, agresywna i asertywna

Postawa bierna

W przypadku różnicy zdań lub pojawiających się w trakcie rozmowy nieporozumień, część osób ma naturalną skłonność do tego, by nie podejmować polemiki z rozmówcą, wycofuje się z relacji. Osoby te przyjmują postawę bierną i rezygnują z możliwości przedstawienia swojego punktu widzenia. W emocjach takiej osoby może się wówczas pojawić niepokój, poczucie bezradności, zniechęcenie i inne.

Postawa agresywna

Z kolei w sytuacjach konfliktowych część osób może mieć skłonność do przekraczania granic – stosują wówczas agresywny przekaz, naruszający dobrostan swojego rozmówcy. W wypowiedziach pojawiają się komunikaty narzucające własne zdanie, osoby te mają trudność ze słuchaniem tego co rozmówca ma do powiedzenia. W ich emocjach może się pojawiać irytacja, złość, gniew.

Powyższe dwie postawy nie sprzyjają konstruktywnemu komunikowaniu się oraz dobremu rozwiązywaniu nieporozumień z innymi.

Życie codzienne jest pełne sytuacji, gdzie trzeba uzgadniać różne sprawy w przestrzeni społecznej. Korzystną jest sytuacja gdy każda ze stron rozmowy kończy ją z poczuciem, że sytuacja została optymalnie omówiona, doświadcza satysfakcji z pełnego wypowiedzenia swojego zdania, w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku.

Postawa asertywna

Umiejętności przedstawiania w sposób spokojny i rzeczowy swoich racji, jasnego wyrażania swoich myśli, uczuć i przekonań można się nauczyć. Przyjęcie postawy nie naruszającej granic innej osoby, z jasnym wyrażaniem swoich poglądów i intencji, daje możliwość na rozwiązywanie nawet trudnych spraw – w dobry dla obu stron sposób. Możliwe jest doskonalenie umiejętności przyjęcia asertywnej postawy.

Opracowała mgr Jolanta Ryniak

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica