Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

osobowość typu A

Czym są zaburzenia psychosomatyczne?

Zaburzenia psychosomatyczne to dolegliwości somatyczne (cielesne), które mają podłoże w psychice. Niekiedy nazywa się je także zaburzeniami psychofizjologicznymi. Teorie powstawania zaburzeń psychosomatycznych O tym, że ludzka kondycja cielesna i psychiczna pozostają we wzajemnym... »