Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

opóźnienie fazy snu

Opóźnienie fazy snu a bezsenność

Wiadomo, że u młodzieży często obserwuje się fizjologiczne i nieznaczne opóźnienie fazy snu (senność wieczorna pojawia się później, rano trudno jest wstać o porach wymaganych przez obowiązki i rytmy społeczne). Zjawisko to najczęściej nie stanowi problemu klinicznego, jednak w... »