Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

depresyjne zaburzenia osobowości

Depresyjne zaburzenia osobowości
dr n. med. Bartosz Grabski 21 kwietnia 2012

W praktyce klinicznej stosunkowo często spotykamy osoby o specyficznym, depresyjnym sposobie myślenia, przeżywania i zachowania – cechuje je pesymizm, dysforia i nadmierny krytycyzm w stosunku do siebie. Ten zespół cech może stanowić pewien podstawowy „styl” osobowościowy u 20%... »