Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Praca i kariera w kontekście komfortu i jakości życia

Praca a życie prywatne

Praca stanowi dla wielu osób istotną wartość, która wpisuje się w nasze indywidulne dążenia. Są one związane zarówno z kwestiami podstawowymi, jak stabilność finansowa i zapewnienie podstawowych potrzeb, jak i aspiracjami długoterminowymi odnoszącymi się do rozwoju, samodzielności, poczucia własnej efektywności, czy innych, przynoszących satysfakcję odczuć.

Wielość dążeń związanych z obszarem zawodowym nieustannie przenika się z wyzwaniami życia codziennego i wzajemnie na siebie oddziałuje. Nawet teorie motywacji pracowników zakładają, że istotną kwestią efektywności pracy jest zadowolenie z życia prywatnego. Herzberg w swojej teorii motywacji pracowników rozróżnia dwa czynniki, które na nią wpływają – czynniki higieny: warunki pracy, życie prywatne właśnie, czy wynagrodzenie oraz czynniki rozwoju: np. samorealizacja. Te drugie nie zaistnieją w przypadku braku zapewnienia podstawowych warunków i potrzeb. Można powiedzieć tym samym, że obszar zawodowy jest zarówno dostarczycielem satysfakcji, źródłem napięcia związanego z brakiem realizacji własnych potrzeb – nie tylko materialnych, jak i areną, na której odgrywają się również pozazawodowe aspiracje.

Zarządzanie karierą

Nasze potrzeby zmieniają się wraz z nabieranym doświadczeniem zawodowym, a także życiowym. Uświadomienie sobie własnych potrzeb jest elementem kluczowym, aby zarówno w danym momencie, jak i w dłuższej perspektywie czasu czuć zadowolenie z własnych osiągnięć. Już samo słowo „kariera” mające pochodzenie od francuskiego „carrière”, oznaczającego „zawód”, a także „bieg życia” sugeruje więc nie tylko samą pracę, lecz także szerszy kontekst zdarzeń.

Spotykamy się nieraz ze stwierdzeniami: „praca nie daje mi satysfakcji”, „nie rozwijam się”, „praca wpływa na moje życie rodzinne” lub „jestem mniej efektywny w pracy, bo w życiu prywatnym nastąpiły zmiany”. Siła tych kryzysów ma swoje kontinuum – od pierwszych symptomów, aż po wypalenie zawodowe, czy trudności prywatne.

Zarządzenie własną karierą wymaga więc z jednej strony określenie momentu, w którym się znajdujemy, a następnie dobrania środków, które będą najefektywniejsze, żeby „bieg życia” trwał nadal.

Świadome działania

W podejmowanych w tym aspekcie działaniach będzie więc ustalenie celu, do którego dążymy. Najkorzystniejsze jest oparcie tego celu o własne wartości, a także dopasowanie go do aktualnej sytuacji. W każdym momencie naszej „kariery” (rozumianej szeroko) istotne będzie dobranie odpowiednich działań, które optymalnie wpiszą się w dany czas. Dla niektórych będzie to zebranie wiedzy na temat rynku pracy i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, dla innych poradzenie sobie z kryzysem związanym z brakiem satysfakcji w pracy lub zwolnieniem, a dla innych możliwością przećwiczenia nowych sposobów na motywowanie innych, żeby efektywnie zarządzać ludźmi. Wszystko to znajduje się w obszarze zarządzania karierą.

Na koniec

Ustabilizowanie obszarów zawodowych pozwala na zbudowanie przestrzeni do samorozwoju i może być przyczynkiem do poprawy komfortu życia na gruncie prywatnym. Potraktowanie kariery, jako elementu szerszego systemu może pomóc w ułożeniu działań, które wzmocnią nasze poczucie stabilności, efektywności oraz pewności siebie w świecie.

mgr Jan Kłusak

Psycholog, coach, psychoterapeuta. Od ponad 15 lat działa w obszarze psychologii i rozwoju osobistego. W swojej pracy wykorzystuje zarówno działania… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica