Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Publikacja naukowa współautorstwa naszych specjalistów

W czasopiśmie „Medycyna po Dyplomie” ukazał się właśnie artykuł pt. „Najczęstsze błędy w farmakoterapii bólu” , którego autorami , obok dr hab. Jarosława Woronia z Zakładu Farmakologii Klinicznej UJ CM i prof. Jerzego Wordliczka z Kliniki Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej UJ CM, byli, reprezentujący Zakład Zaburzeń Afektywnych UJ CM i pracujący w Centrum Dobrej Terapii: dr hab. med. , prof. UJ Marcin Siwek i lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz. Omawiają oni trudności w leczeniu bólu związane z nieprawidłowym doborem leku oraz niewłaściwym kojarzeniem kilku preparatów w ramach politerapii, zwracają uwagę na wynikające z tego ryzyko utrwalania i nasilania się objawów bólowych, a także kładą nacisk na kwestię potrzeby indywidualizowania terapii objawów bólowych. W artykule znalazło się m.in. omówienie potencjalnie pozytywnej i negatywnej roli leków przeciwdepresyjnych w leczeniu bólu.

lek. med. Krzysztof Wojtasik-Bakalarz

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Aktualnie… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica