Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Dzień Walki z Depresją w Krakowie

21 Kwietnia w Krakowie, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją, odbyła się konferencja „Zaburzenia afektywne dwubiegunowe”.

Jej celem było doskonalenie i aktualizacja wiedzy jaką każdy psychiatra powinien dysponować, pragnąc nowocześnie i skutecznie leczyć zaburzenia nastroju. Wykłady wygłosili:

  • Prof. Dominika Dudek: „Zaburzenia dwubiegunowe – aktualny stan wiedzy; standardy leczenia” ,
  • dr n. med. Grzegorz Mączka: „Psychoedukacja pacjenta oraz rodziny pacjenta z chorobą afektywną dwubiegunową”,
  • dr hab. n. med. Marcin Siwek: „Leki normotymiczne i neuroleptyki w leczeniu i profilaktyce zaburzeń dwubiegunowych”,
  • Mec. Tomasz Gellert; temat: „Wybrane zagadnienia prawne w praktyce psychiatrycznej”.
Przeczytaj poprzedni wpis:
Postępy w terapii choroby afektywnej dwubiegunowej

13 kwietnia 2012 roku odbyła się w Warszawie konferencja „Aripiprazol w chorobie afektywnej dwubiegunowej – doświadczenia i perspektywy”.

Zamknij