Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Czy noworodki powinny spać same?

Naukowcy z University of Cape Town podjęli próbę oceny wpływu separacji matki i noworodka na funkcjonowanie autonomicznego układu nerwowego i długość oraz jakość snu dziecka.

Fizjologiczna reakcja na stres jest regulowana między innymi przez autonomiczny układ nerwowy. Z kolei zmienność częstości akcji serca (którą można dokładnie mierzyć podczas snu) zależy od poziomu pobudzenia fizjologicznego. Jak wiadomo jakość i długość snu jest ważnym czynnikiem wpływającym na optymalny rozwój mózgu w okresie noworodkowym.

W omawianym badaniu oceniano zmienność częstości akcji serca w dwóch grupach noworodków (łącznie 16 dzieci) – mających ścisły kontakt z matką i śpiących osobno. Badacze wykazali, że u dzieci śpiących samotnie odnotowano wzrost aktywności autonomicznego układu nerwowego o 176% i zmniejszenie ilości spokojnego snu o 86%, w porównaniu do dzieci śpiących z matką.

We wnioskach autorzy stwierdzili, że separacja matki i noworodka wiąże się z dramatycznym zwiększeniem zmienności częstości akcji serca, co ich zdaniem wskazuje na ośrodkowe pobudzenie lękowe u tych dzieci. Separacja miała też głęboki i negatywny wpływ na długość spokojnego snu noworodków. Separacja matki i dziecka w bardzo wczesnym okresie po porodzie może być niekorzystna dla noworodka, gdyż jest czynnikiem stresowym dla dziecka, które nie ma umiejętności radzenia sobie z takim stresem.

Opracowano na podstawie: Should Neonates Sleep Alone? Barak e. Morgan i wsp., Biological Psychiatry, November 2011

Tagi: ,
Przeczytaj również:
Przeczytaj poprzedni wpis:
Kwasy tłuszczowe omega-3 w leczeniu ADHD u dzieci

Autorzy amerykańscy dokonali przeglądu wyników wiarygodnych badań z ich metaanalizą, aby ocenić wpływ podawania preparatów kwasów tłuszczowych omega-3 na nasilenie...

Zamknij