Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

profikalktyka uzależnienia od alkoholu

Czy wiesz jak działa alkohol?
15 czerwca 2015

Wypity alkohol posiada zdolność szybkiego przenikania do mózgu, wywołując niekorzystne zmiany w spostrzeganiu, zachowaniu, myśleniu, koncentracji uwagi itp. Rodzaj oraz stopień nasilenia tych zmian zależy od stężenia alkoholu we krwi. Zwykle już po kilku minutach od spożycia alkoholu... »