Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

karta praw pacjenta

KARTA PRAW PACJENTA
6 maja 2012

Karta praw pacjenta CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni. PRAWA PACJENTA 1. Prawo do ochrony zdrowia. 2. Prawo do świadczeń... »