Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

choroba niedokrwienna serca

Depresja a choroba niedokrwienna serca
dr hab. n. med. Marcin Siwek 10 kwietnia 2012

Czy depresja może być związana z chorobami serca? Autorzy licznych badań wykazali, że u osób z zaburzeniami afektywnymi stwierdza się częstsze niż w populacji ogólnej występowanie chorób serca. Z drugiej strony choroby układu krążenia – zwłaszcza choroba niedokrwienna serca (ChNS),... »