Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

U mojej córki od dłuższego czasu widzę niepokojące zamiany zachowania. Zamknęła się w sobie…

Witam,
u mojej córki od dłuższego czasu widzę niepokojące zamiany zachowania. Zamknęła się bardzo w sobie, o niczym nie chce rozmawiać, nie chce nawiązywać żadnych kontaktów ze swoimi równieśnikami w szkole, przez co również przestała do niej uczęszczać – mimo wielu starań i próśb. Każde kolejne próby przekonania aby poszła do szkoły nasilają tylko problem. Dodam iż po zaproponowaniu zmiany szkoły również odmówiła. Teraz ma problemy w szkole, a nauczyciele zupełnie nie rozumieją i nie widzą problemu u dziecka, twierdzą ze to lenistwo.

Czy był by Pan/Pani w stanie przeprowadzić skuteczną terapię, aby zachęcić ją do powrotu do szkoły i koleżanek i kolegów? Czy byłby Pan w stanie również pisemnie potwierdzić problemy u dziecka i ewentualnie wystawiać wsteczne zwolnienia ze szkoły ze stwierdzonymi problemami psychicznymi? Córka ma dużo godzin i dyrektor może usprawiedliwić te nieobecności tylko na podstawie zwolnienia psychiatry bądź psychologa. Będą to usprawiedliwienia praktycznie od początku bieżącego roku szkolnego.

Dziękuję i pozdrawiam
K.L.

Odpowiedzi specjalistów (1):

mgr Bogumiła Lipka-Bałazy Psychoterapeuta, absolwentka studiów magisterskich w Wyższej Szkole Filozoficzno–Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie w… »

Szanowna Pani,

rozumiem, że martwi się Pani zmianami w zachowaniu córki. Dobrze, że szuka Pani dla niej pomocy. Na podstawie uzyskanych informacji  trudno określić, co może być powodem problemów córki i z listu wnioskuję, że Pani również ich nie zna. Najlepiej byłoby zgłosić się z córką na konsultację do psychoterapeuty lub psychologa, który po przeprowadzeniu diagnozy, pomoże zrozumieć przyczyny trudności i zaplanować skuteczny plan terapii. Być może będzie także potrzeba skontaktowania się z lekarzem psychiatrą. Jeżeli córka jest niepełnoletnia, konieczne jest przeprowadzenie wywiadu z rodzicem lub opiekunem prawnym i uzyskanie jego zgody na udział dziecka w terapii. Zazwyczaj w sytuacji występowania u dziecka trudności w funkcjonowaniu społeczno-emocjonalnym skuteczną formą leczenia jest psychoterapia. Może się również okazać potrzebna konsultacja i terapia rodzinna, być może także farmakoterapia.

W związku z niewielką ilością informacji trudno określić podłoże problemów córki i postawić diagnozę oraz zaplanować przydatne oddziaływania terapeutyczne, ale z pewnością wymaga ona profesjonalnej pomocy. Specjalista konsultujący dziecko jest w stanie wydać opinię z informacjami i wskazaniami dla szkoły, w której wyjaśni przyczyny absencji córki na zajęciach. Lekarz psychiatra w uzasadnionych przypadkach może również wydać zaświadczenie ze wskazaniami do nauczania indywidualnego, na podstawie którego może Pani uzyskać dla córki orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Orzeczenia takie wydawane są przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, opiekujące się szkołami. Adres poradni uzyska pani od pedagoga szkolnego, wychowawcy, lub dyrektora szkoły. Nauczanie indywidualne jest realizowane w miejscu pobytu dziecka (czyli w domu lub w internacie) i może być formą realizowania obowiązku szkolnego, kiedy stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Jeżeli stan zdrowia córki będzie pozwalał na to, by uczęszczała ona do szkoły, ale trudne będzie dla niej uczestniczenie we wszystkich lekcjach, możliwe jest uzyskanie w publicznej poradni opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Na podstawie tej opinii córka może częściowo brać udział w zajęciach z klasą, a jednocześnie korzystać z wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie z nauczycielem. Oprócz realizacji indywidualnego nauczania lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia ważne jest, żeby dziecko miało zapewnioną specjalistyczną pomoc psychoterapeutyczną ukierunkowaną na redukowanie zaburzeń będących podłożem absencji szkolnej i ułatwiającą mu powrót do szkoły. Z tego typu pomocy (psychoterapeutycznej, psychiatrycznej) można skorzystać w publicznym lub prywatnym ośrodku/gabinecie. W sytuacji, gdy dziecko ma słabe umiejętności społeczne, co powoduje problemy w funkcjonowaniu w grupie, korzystną formą oddziaływań może być socjoterapia realizowana w małej grupie rówieśniczej. Tego typu pomocy może pani szukać w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych miejscach zajmujących się pomocą dla dzieci i młodzieży.

Mam nadzieję, że te informacje okażą się Pani przydatne w planowaniu pomocy dla córki.

Pozdrawiam

Bogumiła Lipka-Bałazy

Masz pytanie do naszych specjalistów?
Zadaj pytanie teraz za darmo!

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica