Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Warszawa, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 2069

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

Pełny tekst rozporządzenia znajduje się tutaj:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia