Centrum Dobrej Terapii

Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Jak skuteczniej możesz porozumiewać się z innymi?

Rozmowa to wymiana komunikatów słownych oraz pozasłownych (wyrażanych poprzez tzw. mowę ciała np. gesty). W procesie komunikowania się z drugą osobą może kryć się wiele pułapek, gdyż podczas rozmowy trudno jest utrzymać pełną koncentrację uwagi, zaobserwować i usłyszeć każdy komunikat. Do tego dochodzi nasza interpretacja treści przekazywanych przez rozmówcę, nadawanie obserwowanym bodźcom znaczenia – u podłoża tego leżą nasze potrzeby, myśli, emocje, przekonania, doświadczenie, rozumienie danego tematu itd.

Jak unikać nieporozumień?

Codziennie starasz się rozmawiać z ludźmi. Z jednymi osobami rozmowy sprawiają Ci przyjemność, doświadczasz wiele satysfakcji. Z innymi załatwiasz sprawy i nie stanowi to problemu. Czasem jednak w trakcie rozmowy pojawia się napięcie, dyskomfort, dochodzi do nieporozumień. Aby zminimalizować ilość zakłóceń w trakcie rozmowy, warto zadbać o kilka podstawowych aspektów:

 • zapewnij odpowiedni czas i miejsce na omówienie tematu,
 • bądź skoncentrowany na rozmówcy, słuchaj uważnie tego co chce Ci przekazać,
 • okaż zainteresowanie tym, co mówi druga osoba,
 • jeśli nie rozumiesz jakiejś wypowiedzi, powtórz ją tak jak zrozumiałeś i zapytaj się – czy Twojemu rozmówcy o to właśnie chodziło,
 • zachowaj odpowiedni dystans fizyczny do swojego rozmówcy – okaż mu szacunek,
 • staraj się trzymać wybranego tematu, nie rób zbyt dużo dygresji,
 • unikaj powtórzeń oraz zbędnych słów,
 • staraj się, aby Twoja wypowiedź była jednoznaczna i zrozumiała dla rozmówcy,
 • obserwuj swoje stany emocjonalne – mogą one być dla Ciebie dodatkowym źródłem informacji,
 • omawiaj różnice, poszukuj obszarów wspólnych.

Pamiętaj o tym, że:

 • odbierana jest jedynie część informacji zarówno przez Ciebie jak i Twojego rozmówcę,
 • używacie do przekazu zarówno kanału werbalnego, jak i pozawerbalnego,
 • informacja może ulec zniekształceniu, dlatego dbaj o pełne wyrażanie tego co chcesz przekazać.

Nie zakładaj, że druga osoba się domyśli, jaka jest Twoja intencja, tylko wyraź rzeczowo to co chcesz jej przekazać.

Opracowała mgr Jolanta Ryniak