Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Jak skuteczniej możesz porozumiewać się z innymi?

Rozmowa to wymiana komunikatów słownych oraz pozasłownych (wyrażanych poprzez tzw. mowę ciała np. gesty). W procesie komunikowania się z drugą osobą może kryć się wiele pułapek, gdyż podczas rozmowy trudno jest utrzymać pełną koncentrację uwagi, zaobserwować i usłyszeć każdy komunikat. Do tego dochodzi nasza interpretacja treści przekazywanych przez rozmówcę, nadawanie obserwowanym bodźcom znaczenia – u podłoża tego leżą nasze potrzeby, myśli, emocje, przekonania, doświadczenie, rozumienie danego tematu itd.

Jak unikać nieporozumień?

Codziennie starasz się rozmawiać z ludźmi. Z jednymi osobami rozmowy sprawiają Ci przyjemność, doświadczasz wiele satysfakcji. Z innymi załatwiasz sprawy i nie stanowi to problemu. Czasem jednak w trakcie rozmowy pojawia się napięcie, dyskomfort, dochodzi do nieporozumień. Aby zminimalizować ilość zakłóceń w trakcie rozmowy, warto zadbać o kilka podstawowych aspektów:

 • zapewnij odpowiedni czas i miejsce na omówienie tematu,
 • bądź skoncentrowany na rozmówcy, słuchaj uważnie tego co chce Ci przekazać,
 • okaż zainteresowanie tym, co mówi druga osoba,
 • jeśli nie rozumiesz jakiejś wypowiedzi, powtórz ją tak jak zrozumiałeś i zapytaj się – czy Twojemu rozmówcy o to właśnie chodziło,
 • zachowaj odpowiedni dystans fizyczny do swojego rozmówcy – okaż mu szacunek,
 • staraj się trzymać wybranego tematu, nie rób zbyt dużo dygresji,
 • unikaj powtórzeń oraz zbędnych słów,
 • staraj się, aby Twoja wypowiedź była jednoznaczna i zrozumiała dla rozmówcy,
 • obserwuj swoje stany emocjonalne – mogą one być dla Ciebie dodatkowym źródłem informacji,
 • omawiaj różnice, poszukuj obszarów wspólnych.

Pamiętaj o tym, że:

 • odbierana jest jedynie część informacji zarówno przez Ciebie jak i Twojego rozmówcę,
 • używacie do przekazu zarówno kanału werbalnego, jak i pozawerbalnego,
 • informacja może ulec zniekształceniu, dlatego dbaj o pełne wyrażanie tego co chcesz przekazać.

Nie zakładaj, że druga osoba się domyśli, jaka jest Twoja intencja, tylko wyraź rzeczowo to co chcesz jej przekazać.

Opracowała mgr Jolanta Ryniak

 

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica