Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Formularze do pobrania

Dane rejestracyjne pacjenta pełnoletniego – RODO

Dane rejestracyjne pacjenta niepełnoletniego – RODO

KONTRAKT – Zasady pracy w gabinecie terapeutycznym Centrum Dobrej Terapii przy użyciu łącza elektronicznego

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – informujemy, że dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej. Czas realizacji wniosku to 10 dni roboczych. Pacjent otrzymuje dokumentację medyczną bezpłatnie.