Centrum Dobrej Terapii
Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Formularze do pobrania

Dane rejestracyjne pacjenta pełnoletniego – RODO

Dane rejestracyjne pacjenta niepełnoletniego – RODO

KONTRAKT – Zasady pracy w gabinecie terapeutycznym Centrum Dobrej Terapii przy użyciu łącza elektronicznego

Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej – informujemy, że dokumentacja medyczna jest udostępniana na podstawie pisemnego Wniosku o wydanie dokumentacji medycznej. Czas realizacji wniosku to 10 dni roboczych. Pacjent otrzymuje dokumentację medyczną bezpłatnie.

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
89 1090 1665 0000 0001 1615 0389

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

Dane do przelewu zagranicznego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
PL 27 1090 1665 0000 0001 3123 5102

Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa