Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Międzynarodowa konferencja psychiatryczna z udziałem specjalistów Centrum Dobrej Terapii

W Lizbonie w dniach 2-5 października odbyła się kolejna, 34 międzynarodowa konferencja European College of Neuropsychopharmacology (ECNP). Jest to jeden z największych na świecie tego typu kongresów, w którym swoją wiedzą, doświadczeniem i wynikami badań naukowych nad zaburzeniami i chorobami psychicznymi wymieniają się psychiatrzy, farmakolodzy i neurobiolodzy. Na tym ważnym wydarzeniu naukowym nie zabrakło aktywności specjalistów Centrum Dobrej Terapii. Profesor Marcin Siwek oraz doktor Anna Julia Krupa, zaprezentowali dwa postery naukowe, będące owocem ich działalności badawczej w ramach Katedry Psychiatrii UJ CM.: „Cognitive, psychological and pain dimensions in fibromyalgia patients responsive and resistant to treatment with serotonin and noradrenalin reuptake inhibitors” oraz „Circadian rhythms, psychopathology and treatment response in fibromyalgia – preliminary data”. Wyniki badań zaprezentowane w tych pracach wskazały, że osoby cierpiące na fibromialgię, uzyskujące odpowiedź na leki z grupy inhibitorów zwrotnych wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI), i te u których nie obserwuje się skuteczności terapii SNRI, istotnie różnią się od siebie w wymiarach nasilenia bólu, lęku, depresji, zaburzeń rytmu okołodobowego i niektórych funkcji poznawczych.

lek. med. Anna Julia Krupa

Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Aktualnie lekarz w trakcie szkolenia specjalistycznego z psychiatrii odbywanego… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica