Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Zaburzenia depresyjne, lękowe i inne u chorych objętych opieką paliatywną

W dniach 8-9 września w Zielonej Górze odbyła się II ogólnopolska konferencja Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej „Medycyna paliatywna, opieka wspierająca i leczenie bólu u chorych na nowotwory”. W sesji zatytułowanej „Bezsenność, lęk i ból u chorych objętych opieką paliatywną” wystąpił specjalista Centrum Dobrej Terapii – prof. Marcin Siwek. Ekspert wygłosił wykład „Zaburzenia psychiczne u chorych objętych opieką paliatywną” i omówił w nim rozpowszechnienie oraz cechy charakterystyczne obrazu klinicznego zaburzeń depresyjnych, lękowych oraz zaburzeń świadomości u chorych u kresu życia. Profesor Siwek wskazał też na trudności diagnostyczne w tym zakresie. Ten i inne czynniki prowadzą do zbyt rzadkiego rozpoznawania zaburzeń psychicznych w tej grupie pacjentów, co z kolei powoduje, iż wielu z nich nie otrzymuje adekwatnego leczenia (co ma niekorzystny wpływ na jakość życia chorych, możliwość kontroli ich stanu somatycznego oraz szacowaną długość ich przeżycia). Specjalista wskazał również na odmienność kryteriów doboru leczenia psychotropowego pacjentów w opiece paliatywnej oraz szczególną wrażliwość tej grupy chorych na działania niepożądane i powikłania leczenia psychotropowego.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica