Specjalistyczny ośrodek pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej i psychiatrycznej.

Wykłady specjalisty Centrum Dobrej Terapii na ogólnopolskiej konferencji przeznaczonej dla psychiatrów

W dniach 3-4 lutego 2023 w Warszawie odbyła się kolejna „Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach”, organizowana przez dr Piotra Wierzbińskiego. Jak co roku program konferencji był bardzo różnorodny i pozwalał uczestniczącym w niej lekarzom, specjalistom psychiatrii na bardzo szczegółowe pogłębienie wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia swoich pacjentów. Wśród ekspertów zaproszonych w roli wykładowców znalazł się również prof. Marcin Siwek. Wygłosił on dwa wykłady: „Czy efekt klasy dotyczy leków przeciwdepresyjnych?” oraz „Jak dobrać lek u pacjenta z depresją i współistniejącymi innymi zaburzeniami psychicznymi?”. W pierwszym wykładzie omówił istotne różnice pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi zaliczanymi do tych samych klas farmakologicznych, pociągające za sobą bardzo istotne implikacje kliniczne w zakresie doboru poszczególnych leków do obrazu klinicznego depresji oraz odmiennego profilu tolerancji i bezpieczeństwa leczenia. W drugim referacie omówił najczęściej współwystępujące z depresją zaburzenia psychiczne (takie jak np. zaburzenia lękowe, uzależnienie od alkoholu, patologiczne objadanie się, nikotynizm, zespoły otępienne), pokazując w jak istotnym stopniu ich współobecność wpływa na skuteczność leków przeciwdepresyjnych oraz w jak dużym stopniu determinuje konieczność bardzo precyzyjnego dobierania farmakoterapii.

dr hab. n. med. Marcin Siwek, prof. UJ

Doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista psychiatra. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego; Kierownik Zakładu Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii UJ CM; Zastępca Kierownika Oddziału… »

Inne artykuły:

Dane do przelewu krajowego:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
96 8112 0008 0008 9281 2000 0010

Dane do przelewu zagranicznego w EUR:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
62 8112 0008 0008 9281 2000 0040

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica

Dane do przelewu zagranicznego w USD:

NZOZ Centrum Dobrej Terapii
ul. Zygmunta Miłkowskiego 9/U3, 30-349 Kraków

Nr rachunku bankowego:
83 8112 0008 0008 9281 2000 0050

Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy
ul. Kalwaryjska 5, 34-114 Brzeźnica